پروژه میلاد یک اطشاران

پروژه میلاد یک اطشاران

پروژه میلاد یک اطشاران مجموعه 156واحدي کارفرما : جهاد خانه سازي سپاهان آدرس : اتوبان آقا بابايي،اطشاران نوع سازه : رابيتس و LP محصول : بتوگيپس ، ساراليت ، سوپر ساران