گچ سفید کاری ایران گچ

گچ سفيد كاري ايران گچ

گچ سفيد كاري ايران گچ اين نوع گچ مخصوص استفاده به عنوان گچ پرداخت، گچ بري هاي پيش ساخته، دكورسازي و قالب سازي مي باشد. ويژگي ها: -رنگ: سفيد خالص -زمان گيرش اوليه11-8 دقيقه -زمان گيرش ثانويه: 28-15 دقيقه -مقاومت… ادامه مطلب