گچ دستي (izo gips)

گچ دستي (izo gips)

گچ دستي (izo gips) داراى تمامى خواص گچ پاششى جت گيپس جهت اجراي دستى و زمان گيرش بالا در حدود 2 تا 2:30 ساعت مي باشد. همچنين اين محصول جهت سفيدكاري سازه هاي تمام بتني (قالب تونلي) مناسب مي باشد.

گچ پاششي (Jet gips)

گچ پاششي (Jet gips)

گچ پاششي (Jet gips) جهت اجراى گچ با دستگاه روى سطوح با سرعت بالا (در حدود 200 متر مربع در روز) استفاده مي گردد. اين محصول داراى مقاومت سايشى، مقاومت در مقابل رطوبت،خواص عايق نسبت به حرارت و صوت و… ادامه مطلب