پودر روكش بتون و فوم و سطوح صيقلى (بتوگيپس)

پودر روكش بتون و فوم و سطوح صيقلى (بتوگيپس)

پودر روكش بتون و فوم و سطوح صيقلى (بتوگيپس) گچ بتوگيپس نوعي گچ ميكرونيزه است كه با افزايش مواد افزودني مختلف شيميايي به آن تغييراتي در خواص فيزيكي مانند تنش مرزي و هيدروفيل نمودن به دست آورده شده كه بر… ادامه مطلب