PFT RITMOدستگاه

PFT RITMOدستگاه

اين دستگاه ساختPFT آلمان بوده و قابليت پاشش گچ روزانه بين 100 الى 120 متر مربع را دارا مى باشد. مشخصات فني دستگاه گچ پاش  PFT RITMO Possible pump output 6/55 I/min ظرفيت پمپاژ Max. Pressure 30 Bar فشار پمپ… ادامه مطلب