دستگاه PFT G4

دستگاه PFT G4

اين دستگاه ساختPFT آلمان بوده و قابليت پاشش گچ روزانه بين 200 الى 250متر مربع را دارد. همچنين اين دستگاه قابليت شات سيمان پاششى را نيز دارد. مشخصات فني دستگاه گچ پاش  PFT RITMO Possible pump output 6/55 I/min ظرفيت… ادامه مطلب