دستگاه PFT G4

دستگاه PFT G4

اين دستگاه ساختPFT آلمان بوده و قابليت پاشش گچ روزانه بين 200 الى 250متر مربع را دارد. همچنين اين دستگاه قابليت شات سيمان پاششى را نيز دارد. مشخصات فني دستگاه گچ پاش  PFT RITMO Possible pump output 6/55 I/min ظرفيت… ادامه مطلب

PFT RITMOدستگاه

PFT RITMOدستگاه

اين دستگاه ساختPFT آلمان بوده و قابليت پاشش گچ روزانه بين 100 الى 120 متر مربع را دارا مى باشد. مشخصات فني دستگاه گچ پاش  PFT RITMO Possible pump output 6/55 I/min ظرفيت پمپاژ Max. Pressure 30 Bar فشار پمپ… ادامه مطلب