ابزار آلات و مراحل استفاده از گچ پاششي Gips Jet

ابزار آلات و مراحل استفاده از گچ پاششي Gips Jet

1- جهت استفاده از اين سيستم مناسب تر مى باشد سطح، عارى از هر گونه گرد و غبار و چربي باشد 2 – استفاده از شمشه كروم آلمينيومى جهت كروم گيرى (مطابق شكل) 3 – پاشش توسط دستگاه گچ پاششى(… ادامه مطلب